Request a Demo

  O firmie Indigo Ag

  Firma Indigo wykorzystuje zdobycze naukowe oraz technologiczne, aby umożliwić zrównoważony rozwój i zapewnić rentowność przemysłu rolnego.

  Nasza misja

  Wykorzystujemy siłę natury, aby pomóc rolnikom w wyżywieniu populacji w sposób zrównoważony

  Od roku 2013 poszukujemy innowacyjnych sposobów, by poprzez rozwiązania naukowe i technologiczne wspierać zrównoważony rozwój i rentowność rolnictwa. Nasza misja opiera się na czterech kluczowych zasadach:

  • Wspieranie rolników w zwiększaniu rentowności prowadzonej działalności i poprawie wydajności gleby
  • Zwiększenie ilości, jakości i identyfikowalności żywności dostępnej dla konsumentów
  • Ochrona środowiska poprzez redukcję i usuwanie szkodliwych gazów cieplarnianych z atmosfery, przy jednoczesnym stosowaniu praktyk zorientowanych na zrównoważone gospodarowanie gruntami
  • Gwarantowanie długoterminowych korzyści dla klimentów
  Pochodzenie Indigo

  Uważamy, że drobnoustroje mogą chronić rośliny przed zmieniającym się klimatem

  Nasza firma powstała jako rezultat odkrycia, że drobnoustroje znajdujące się w roślinach i w ich najbliższym otoczeniu pozwalają na znaczną poprawę odporności upraw na niekorzystne czynniki zewnętrzne (w tym suszę, upały, przymrozki) oraz gwarantują możliwość poprawy jakości plonów w obliczu zmian klimatycznych.

  Odkrycie to stało się podstawą naszej misji wykorzystania mocy natury celem wsparcia rolników w zrównoważonym wyżywieniu populacji i rozszerzaniu oferty produktów.

  Czym się zajmujemy?

  Opracowaliśmy zintegrowaną platformę biznesową, która umożliwia rolnikom i innym podmiotom działającym w branży rolnej korzystanie z możliwości zrównoważonego rozwoju i czerpanie z nich korzyści. Nasze podstawowe produkty biologiczne i cyfrowe dostępne w ramach tej platformy, a mianowicie – Carbon, Biotrinsic® i Market+™ – są zintegrowane z całym łańcuchem dostaw, aby zoptymalizować sposób produkcji, pozyskiwania i dystrybucji najważniejszych upraw.

  Indigo
  Kluczowe dane

  Nature-Farming - Farming - farming-barn-1
  8 MLN
  Powierzchnia globalna
  wynosząca 8 mln akrów
  Nature-Farming - Farming - farming-wheat
  ~ 133 K
  Wydanie 133 000
  kredytów węglowych
  Farmer
  300 +
  Ponad 300 globalnych partnerów handlowych
  Icone_lavoura
  25
  komercyjnych produktów biologicznych
  IND_globe_icon-1
  9
  krajów
  Cel i wizja

  Korzystne dla planety, zrównoważone rolnictwo

  Rolnictwo może stać się jednym z najbardziej bezpośrednich i skalowalnych rozwiązań problemu zmian klimatycznych. Jesteśmy pionierami nowego ruchu, który określamy mianem Planet Positive: ruchu, który wykracza wyłącznie poza ograniczanie szkód klimatycznych, a zamiast tego dąży do aktywnej ich naprawy na drodze usuwania dwutlenku węgla z atmosfery.

   

  Naszą wizją jest zwiększenie możliwości rolnictwa poprzez tworzenie skalowalnych rozwiązań, które mają na celu zarówno rozwiązywanie problemów rolników i przedsiębiorstw rolnych, jak również zaspokajanie zapotrzebowania korporacji na rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania te uzupełniają istniejący system towarowy, dzięki czemu działalność rolników staje się zarówno bardziej rentowna, jak i bardziej zrównoważona finansowo oraz środowiskowo w ujęciu długofalowym.

  Nasze badania i technologia

  Działania poparte badaniami naukowymi oraz technologią

  Przez lata inwestujemy w badania i rozwój w zakresie gleb, upraw, danych, rozwiązań geoprzestrzennych i mikrobiologii. Dzięki takiemu podejściu zdobyliśmy rozległą wiedzę naukową i opracowaliśmy technologie stanowiące kluczowy element naszej zintegrowanej platformy biznesowej.
  Nasza kultura

  Rozrastająca się społeczność o ugruntowanych wartościach

  Nasze podstawowe wartości i wspólna misja pomagają nam ROZWIJAĆ się jako organizacja i jako członkowie społeczności.

  Firma Indigo współpracuje ze stronami zainteresowanymi z całego ekosystemu rolniczego, co pozwala rozwijać branżę w taki sposób, aby była bardziej wydajna i korzystna dla planety. Indigo jest liderem w dziedzinie wspierania technologii poprawiającej rentowność gospodarstw i odpowiadającej na rosnące zapotrzebowaniu konsumentów na niskoemisyjną, zdrowszą żywność i.

  Dean Banks, CEO firmy Indigo

  Dowiedz się więcej

  Badania firmy Indigo